עלילת הרומן הזה מתרחשת בשלהי המאה ה-18 במרוקו באזור הגובל עם הסהרה, בימי הסולטאן מולאי יזיד שהיה כל כך אכזר שקראו לו "יזיד המזיד".

אופראן היא עיירה רגועה שהיהודים החיים בה מאמינים כי הם חיים בה עוד מימי שלמה המלך. הם קדמו למוסלמים, ולהם מסורות על ימים מפוארים של יהדות אופרא.  החיים בינם לבין שכניהם הערבים טובים מאוד עד שבא לעיר באשה חדש, בו-האליס שמו, עם והקאיד שלו, איש דת פונדמנטליסטי ומפרים את השלווה. בהשפעת הקאיד, הבאשה דורש מהיהודים להמיר את דתם לאיסלאם. היהודים מסרבים, ואז מציב להם הבאשה אולטימאטום:

הוא יבעיר מוקד ענק בלב העיר, שיבער במשך שבעה ימים, בתום המועד הזה עליהם לבחור בין השניים: להיכנס למסגד ולהצהיר אמונים לדת האיסלאם או להיכנס למוקד ולהישרף חיים. היהודים בהנהגתו של רבי יהודה בן נפתלי אפריאט, מתכוננים נפשית לעמידה בפרץ וביום האמור, חמישים גברים יהודיים נכנסים לתוך המוקד תוך כדי ריקוד ושירת "שמע ישראל"

באותו יום ממש, מתקיימת הכנסת בנו של אחד הנשרפים אל בריתו של אברהם אבינו. האם ותינוקה נמלטים מהעיר אופראן ולאחר תעייה במדבר של שלושה חודשים מגיעים לעיר אצווירא. על פי ספר זה הופקה תכנית חינוכית על ידי משרד החינוך המופיעה ב"חוברת הפעלות". כמו כן הופקה תכנית תיאטרלית "קברט תיאטרון – התינוק מאופראן" על ידי תיאטרון בימת קדם. וכן הופקה ההצגה "אופראן" עם עיבוד של גדי צדקה לתיאטרון היהודי לנוער

התינוק מאופראן
שנת הוצאה 2000
בימת קדם
205 עמודים
עם  סוף דבר מאת המחבר
.